Trang chủ | Hoằng Pháp Trẻ | Thông báo | Danh sách đăng ký của CLBTTNPG Chùa Hoa Khai - Đắc Nông

Danh sách đăng ký của CLBTTNPG Chùa Hoa Khai - Đắc Nông

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA 

HỘI TRẠI HÈ 2010 

CÂU LẠC BỘ THANH THIẾU NIÊN CHÙA HOA KHAI

TỈNH : ĐẮC NÔNG

STT 

Họ và tên

Pháp danh

N/sinh

Địa chỉ

Ghi chú 

 

01

Phan Uyên Trang

 

17t

 

 

 

02

Phan Thiên Ý

 

14t

 

 

 

03

Lê Tuấn

 

18t

 

 

 

04

Lê Ngọc Thanh

 

10t

 

 

 

05

Nguyễn Tuấn Tùng

 

19t

 

 

 

06

Nguyễn Tấn Tài

 

21t

 

 

 

07

Đặng Ngọc Tuấn

 

14t

 

 

 

08

Đặng Anh Tài

 

12t

 

 

 

09

Trần Thị Thảo Dung

 

15t

 

 

 

10

Trần Thị Loan

 

18t

 

 

 

11

Huỳnh  Thị  Diễm

 

15t

 

 

 

12

Trương  Sỹ

 

17t

 

 

 

13

Trần Ngọc  Lực

 

17t

 

 

 

14

Trần  Văn  Bảo

 

17t

 

 

 

15

Võ Thị ngọc  Ánh

 

15t

 

 

 

16

Bùi  Thị  Thu  Dung

 

16t

 

 

 

17

Trần  Thị  Tú

 

14t

 

 

 

18

Phan Thị  Thảo

 

16t

 

 

 

19

Phan Thị Tuyết  Như

 

14t

 

 

 

20

Phan Trần Yến  Vi

 

18t

 

 

 

21

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

17t

 

 

 

22

Nguyễn Thị  Phong

 

55t

 

 

 

23

Trần Thị  Khuyên

 

37t

 

 

 

24

Lê Thị Cẩm

 

15t

 

 

 

25

Lê Thị Ý

 

10t

 

 

 

26

Nguyễn  Ngọc Bình An

 

14t

 

 

 

27

Phan Thị Làn

 

45t

 

 

 

28

Đặng Thị Bảo Yến

 

 

 

 

 

29

Đặng Ngọc Quốc Việt

 

 

 

 

 

30

Phạm Văn Tới

 

 

 

 

 

31

Hồ Trần Thanh

 

 

 

 

 

32

Trương Thị Tâm

 

 

 

 

 

33

Trương Thị Truyền

 

 

 

 

 

34

Huỳnh Thùy Dương

 

1993

 

 

 

35

Nguyễn Đức Phương Tuấn

 

1997

 

 

 

36

Trần Tân Xuân

 

1990

 

 

 

37

Nguyễn Đình Trọng

 

1990

 

 

 

38

Huỳnh Thanh Tuấn

 

1991

 

 

 

39

Lê Thị Bích Trâm

 

1996

 

 

 

40

Lê Thị Minh Châu

 

1997

 

 

 

41

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

1994

 

 

 

42

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

1996

 

 

 

43

Nguyễn  Thanh Xuân

 

1998

 

 

 

44

Trần Thanh Tâm

 

1979

 

 

 

45

Nguyễn Thị Phương

 

1995

 

 

 

46

Lò Thị Chánh

 

1985

 

 

 

47

Nguyễn Thị Xuân Tuyền

 

1984

 

 

 

48

Trần Tang

 

1981

 

 

 

49

Trương Tô Dương

 

1995

 

 

 

50

Trương Tô khương

 

1997

 

 

 

51

Trương Tô Châu

 

 

 

 

 

52

La Thị Thu Hồng

 

1981

 

 

 

53

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

1995

 

 

 

54

Đặng Thị Hồng La

 

1981

 

 

 

55

Lò Thị Chánh

 

1986

 

 

 

56

Nguyễn Mậu Vượng

 

17t

 

 

 

57

Nguyễn Hữu Bảo Phúc

 

15t

 

 

 

58

Lương Thành Phương

 

22t

 

 

 

59

Lương Thành Quyền

 

16t

 

 

 

60

Lương Thị Hồng Diệu

 

17t

 

 

 

61

Trần Quang Toàn

 

12t

 

 

 

62

Tôn Nữ Huỳnh Vi

 

14t

 

 

 

63

Đặng Thị Bích Trân

 

20t

 

 

 

64

Phan Thị Thúy

 

11t

 

 

 

65

Trần Đan Thuận

 

16t

 

 

 

66

Đặng Minh Thắng

 

16t

 

 

 

67

Huỳnh Thị Dung

1993

 

 

 

68

Cao Thị Hiếu

18t

 

 

69

Nguyễn Thị Thu Hà

 

14t

 

 

 

70

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

17t

 

 

 

71

Hồ Viết Thể

 

17

 

 

 

72

Hồ Viết Sửu

 

13t

 

 

 

73

Đinh Thị Kim Lan

 

14t

 

 

 

74

Nguyễn Đình Thi

 

14t

 

 

 

75

Trần Thị Hưng

 

22t

 

 

 

76

Phan Thị Thảo

 

17t

 

 

 

77

Phan Văn Phong

 

 

 

 

 

78

Hoàng Văn Triều

 

1984

 

 

 

79

Nguyễn Văn Trí

 

1984

 

 

 

80

Trừ Minh Tài

 

1993

 

 

 

81

Huỳnh Văn Vũ

 

1992

 

 

 

82

Chu Văn Tiến

 

1991

 

 

 

83

Hồ Khắc Thuận

 

1987

 

 

 

84

Nguyễn Hữu Song

 

1992

 

 

 

85

Lê Đình Xuất

 

57t

 

 

 

86

Phạm Viết Thiện

 

1985

 

 

 

87

Nguyễn Văn Tiếp

 

1995

 

 

 

88

Nguyễn Ngọc Sơn

 

1989

 

 

 

89

Mai Văn Nhân

 

1991

 

 

 

90

Mai Văn Hân

 

1987

 

 

 

91

Nguyễn Bảo Sơn

 

19

 

 

 

92

Nguyễn Tưởng

 

19

 

 

 

93

Phạm Xuân Quân

 

1992

 

 

 

94

Nguyễn Hữu Phong

 

1995

 

 

 

95

Nguyễn Hải Quốc

 

1994

 

 

 

96

Nguyễn Văn Sâm

 

1993

 

 

 

97

Lê Thị Quỳnh Liên

 

1993

 

 

 

98

Hồ Thị Mỹ Linh

 

1991

 

 

 

99

Nguyễn Thị Yến

 

1994

 

 

 

100

Hồ Thị Phi Yến

 

1994

 

 

 

101

Trần Thị Thảo Nguyên

 

1995

 

 

 

102

Nguyễn Thị Kiều

 

1990

 

 

 

103

Trần Thị Hồng Thiệp

 

1993

 

 

 

104

Huỳnh Thị Khuyên

 

1995

 

 

 

105

Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

1993

 

 

 

106

Nguyễn Thị Thảo

 

1994

 

 

 

107

Nguyễn Thị Thỏa

 

1992

 

 

 

108

Nguyễn Thị Bích Phượng

 

1993

 

 

 

109

Nguyễn Thị Bích Phi

 

1993

 

 

 

110

Lê Phi Trê

 

1985

 

 

 

111

Lê Thị Ngọc Phương

 

1993

 

 

 

112

Nguyễn Thị Thúy Vi

 

12t

 

 

 

113

Nguyễn Ngọc  Huy

 

14t

 

 

 

114

Nguyễn Viết Luân

 

16t       

 

 

 

115

Nguyễn Thị Tình

 

52t

 

 

 

116

Phạm Quốc Hiệp

 

16t

 

 

 

117

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

16t

 

 

 

118

Nguyễn Thị Yến Nhi

 

12t

 

 

 

119

Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

14t

 

 

 

120

Nguyễn Thị Thu Thảo

 

15t

 

 

 

121

Lê Trí Dân

 

12t

 

 

122

Nguyễn Thị Như Ý

 

13t

 

 

123

Nguyễn Thành Đạt

 

15t

 

 

124

Nguyễn Thanh Chung

 

18t

 

 

125

Phạm Thị Mỹ Hội

 

14t

 

 

126

Đỗ Thanh  Thảo

 

14t

 

 

127

Đỗ Thị Diệu Hương

 

15t

 

 

128

Đinh Thị Ngọc Ánh

 

18t

 

 

129

Lê Thị Thanh Hoa

 

13t

 

 

130

Nguyễn Thị Nguyên Thảo

 

15t

 

 

131

Dương Thị Hồng Dạn

 

12t

 

 

132

Nguyễn  Thị  Thơi

 

12t

 

 

133

Nguyễn  Thành Vinh

 

18t

 

 

134

Phan Thị  Thùy Nhiêm

 

13t

 

 

135

Phan Văn Trọng Tín

 

15t

 

 

136

Đinh Thị Mỹ Dung

 

30t

 

 

137

Nguyễn Thị  Tuyết

 

30t

 

 

138

Nguyễn Công Vương

 

1998

 

 

139

Nguyễn Văn Quân

 

18t

 

 

140

Nguyễn Văn Dũng

 

20t

 

 

141

Dương  Thị  Hòa

 

15t

 

 

142

Hà Nguyệt Nga

 

15t

 

 

143

Ngô  Đăng  Hữu

 

20t

 

 

144

Châu Thị Thùy Trang

 

15t

 

 

145

Châu Thị Quỳnh Anh

 

15t

 

 

146

Ngô thị Bích Hòe

 

15tt

 

 

147

Huỳnh Vĩnh Kim

 

24t

 

 

148

Kiều Thị Lan Anh

 

24t

 

 

149

Trần Thị Bích Nhung

 

18t

 

 

150

Trần Hoa Nhanh

 

16t

 

 

151

Đàm Thị Thu Huyền

 

15t

 

 

152

Phạm Văn Nam

 

16t

 

 

153

Bùi Văn Phúc

 

17t

 

 

154

Phạm Thái Quân

 

17t

 

 

155

Võ Thị Xuân May

 

17t

 

 

156

Đỗ Thị  Hồng

 

19t

 

 

157

Đỗ  Thị  Dung

 

18t

 

 

158

Cao Trương Hiếu

 

15t

 

 

159

Đặng  Hồng Nguyên

 

18t

 

 

160

Nguyễn  Tiến  Sĩ

 

20t

 

 

161

Nguyễn Thị Hồng Loan

 

17t

 

 

162

Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

16t

 

 

163

Trần Nhất Chiến Thạnh

 

15t

 

 

164

Hồ Phước Tài

 

17t

 

 

165

Nguyễn  Phong

 

15t

 

 

166

Bùi Quang Khải

 

30t

 

 

167

Phan Thị Thúy

 

21t

 

 

168

Lâm Thị Mỹ Hoa

 

19t

 

 

169

Nguyễn Thị  Ái Trân

 

15t

 

 

170

Mai Thị Lan Ngọc

 

15t

 

 

 

VĂN NGHỆ :  Hợp ca  : Hoa Khai Mùa Hương Đạo  - NL  Minh Hòa.

       -  THI GIÁO LÝ :  Đọc thuộc lòng phần vè và thơ – Phật Pháp vào đời ( tập 1 ).

       -  Thi ứng xử tình huống.

       -  Tham gia tất cả các trò chơi.

           Mong quý Thầy hoan hỷ. Vì đây là lần đầu Phật tử trẻ tham gia  và cơ hội cho sau này  

           thành lập Câu Lạc Bộ .

 

 

 

 

 

Thêm vào: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi):

MINH HIẾU vào lúc 19/04/2012 02:58:11
avatar
chúc các bạn phât tử của các chùa o tỉnh daknong sức khỏe dồi dào để đến tập tu với mái chùa thân yêu của mình nha!!
Tán thành Không tán thành
0
le thanh nha vào lúc 09/09/2010 14:32:22
avatar
chuc cac ban tre o dao nghia cung nhu ca tinh dak nong ngay cang nhieu ban ve voi mai chua than yeu trong tinh dak nong
Tán thành Không tán thành
-1
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn comment


Điều chỉnh kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Các bài viết khác :

  • email Gửi email tới bạn bè
  • print Phiên bản in
  • Plain text Plain text

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đánh giá bài viết này

0